ความคืบหน้า

 

 

 

 

มีการจัดประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities-Clean Energy ครั้งแรกของประเทศไทย!
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมส่งผลงาน

ก้าวต่อไปของเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย กับการคัดเลือก 20 โครงการที่ดีที่สุดในโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities-Clean Energy โดย กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันอาคารเขียวไทย

____________________________________________________________________ 

ติดตามการประกาศผล 20โครงการที่ผ่านเข้ารอบต่อไป ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทาง www.thailandsmartcities.com