ความคืบหน้า

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานประกาศผลการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ขั้นตอนที่ 1 จำนวน 16  โครงการ จากจำนวนผู้สมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น 36 โครงการ จัดโดย  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอาคารเขียวไทย E-mail : Smartcities.th@gmail.com หรือ www.thailandsmartcities.com