ความคืบหน้า

 

 

 

หลังจากที่เปิดรับแนวคิดสร้างเมืองอัจฉริยะจากทั่วทั้งประเทศ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ(Smart Cities-CleanEnergy) 
มีผู้ส่งแนวคิดสร้างเมืองอัจฉริยะมากถึง 36 โครงการ จากการตัดสินคัดเลือกอย่างเข้มข้นในขั้นแรก วันที่22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่1 ณ ห้องเดอะเซอร์เคิล โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่1ทั้งสิ้น 16 โครงการ ในลำดับต่อไปผู้ผ่านขั้นตอนที่ 1 จะต้องจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Development Master Plan) โดยข้อเสนอที่ดีที่สุดจะได้รับการคัดเลือกเหลือไม่เกิน 7 โครงการ และจะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับใช้ในการดำเนินการขั้นต่อไป 

 

____________________________________________________________________ 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันอาคารเขียวไทย  www.tgbi.or.th และ www.thailandsmartcities.com