ติดต่อเรา

สถาบันอาคารเขียวไทย

248/1 ซอยศูนย์วิจัย4 (ซอย 17) ถนนะรพราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02 318 3358
มือถือ : 084 099 5199, 088 760 0118
FAX : 02 318 3357
E-MAIL : smartcities.th@gmail.com